ANNONS

9-årskalas! Makalösa kalasklipp varje dag!

Gäller endast tom 23:59 eller så långt lagret räcker

Typ av present:

Ålder:

Pris:

Din önskelista Byt namn

Dela din önskelista:

i

Din önskelista är tom

Lägg till produkter genom att klicka på "önska" på varje produkt.

Produktbeskrivning
Säkerhet
Bloggat om denna produkt
Recensioner
 • En bärsjal utan krångel! Baby K'tan är en mjuk bärsjal i naturlig bomull och med en innovativ design som är en korsning mellan bärsjal och bärsele. Den erbjuder både bärsjalens och bärselens fördelar och positioner samt mer därtill. Baby K’tan är mjuk och lätt att använda för dig att bekvämt bära ditt barn, 3,5-16 kg, i fem olika positioner; NEWBORN KANGAROO, HUG, ADVENTURE, EXPLORE och HIP.

  Baby K’tan bärsjal är tillverkad i mjuk andnigsbar 100% naturlig bomull och fri från azofärgämnen. Den är slitstark och hållbar nog att bära ditt barn upp till 16 kg. Materialet skapar en bekväm och säker ficka för barnet och den extra delen tyg som medföljer ger säkerhet till ditt barn och stöd för din rygg och dina axlar.

  Baby K’tan består av två slingor av tyg sammansatt med ett justerbart stödjande band i ryggen. Trä de två slingorna över huvudet och runt halsen likt ett halsband. Lyft därefter ena armen genom en av slingorna och den andra armen genom den andra slingan. Som att sätta på sig en t-shirt. Färdigt!

  Baby K’tan erbjuds i storlekarna XS, S, M, L och XL. Se storlektabell på hemsidan för att försäkra om korrekt storlek. Normalt motsvarar storlek för Baby K’tan snarlik storlek som används i t-shirt. Ålder eller vikt på barnet har ingen betydelse för storleken på bärsjalen. Om du står och velar mellan storlekar välj den mindre, då bärsjalen är uppbyggd att sitta åt. Bärsjalen kan upplevas tight i början men det töjbara tyget rättar till sig när den använts några gånger. Om du är gravid, utgå från storlek innan graviditet.

  Studier har visat att andvändandet av bärsjal är fördelaktigt vad gäller anknytningen mellan förälder och barn, och för barnets utveckling. Små barn som bärs i bärsjal är vanligtvis mer tillfredställda, mindre kinkiga och mindre benägna att uppleva kolik.

  En detaljerad och tydlig manual med ytterligare information och bruksanvisning medföljer alla förpackningar. Baby K’tan har rönt stora framgångar med en hel del utmärkelser i USA och bl. a. synts i den populära TV-serien ”How I Met Your Mother”. Obs, bild 4 & 5 visar endast positionerna New Born Kangaroo och Hip, ej denna bärsjal!

  Baby K'tan har varit nominerad och vunnit flertalet priser inom funktion och användarvänlighet åren 2012-2013. År 2013 vann K'tan priset som bästa babyprodukt i The Bump: Best of Baby Product i USA. Baby K'tan har även fått andra utmärkelser av About.com och Strollertraffic mfl.

  Bärsjalar, 0-3 år, 501-700 kr

  Produkten kan återvinnas.

  Produkten kan återvinnas.

 • Produkten kan återvinnas.

  Produkten kan återvinnas.

 • Totalbetyg 5 / 5
(1 omdömen)
Bäst i test!

Baby K'tan, Bärsjal Bomull, Svart

Märke: Baby K'tan, Artikelnummer: 62207

Pris:
589 kr
För att kunna köpa produkten måste du välja en storlek.
Du måste välja en storlek

Storlek(innermått): Visa storleksguide

Till kassan

Webbshop: Finns i lager. Leveranstid: 1-5 arbetsdagar

Butik: Hitta hit?
Önska

best in test
Denna produkt ingår i Lekmers bäst i test-sortiment. Bäst i test innebär att produkten antingen har varit nominerad eller vunnit pris för sin funktion, design eller kvalitet.

arrows circle
 • Fri frakt över 1000 kr
 • 365 dagars öppet köp
 • Avgiftsfri betalning
 • 1. Vem försäkringen gäller för

  Försäkringen gäller till förmån för försäkringstagaren i dennes egenskap som ägare av produkten. Vid ägarbyte gäller denna försäkring för produktens nya ägare med automatik i sju dagar efter dag för ägarbytet. Därefter gäller försäkringen endast om anmälan gjorts till Solid inom denna tid samt om Solid godkänner ägarbytet.
 • 2. Försäkringstiden

  Försäkringstiden framgår av försäkringsbeviset. Om försäkringen sägs upp innan avtalstidens slut, tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen. Försäkringen förnyas med ett år i taget.
 • 3. Försäkringens omfattning

  Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, funktionsfel på det i försäkringsbeviset angivna objektet i den mån dessa fel inte kan ersättas enligt produktgaranti eller omfattas av säljarens felansvar enligt konsumentköplagen. Försäkringen omfattar dessutom skador till följd av plötslig och oförutsedd händelse orsakad av yttre påverkan. Med skada menas även stöld dock ej förlust.
 • 4. Undantag

  Försäkringen ersätter inte,
  • skador orsakade av försäkrad produkt (följdskador)
  • skador av mindre art som inte påverkar försäkrad produkts användbarhet>
  • skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade komponenter
  • skador till följd av bristfällig eller felaktig montering
  • förbrukningsartiklar (ex reflexer, lampor, etc.)
  • kostnad för service, översyn och/eller rengöring av produkten om inte
  denna betingas av en ersättningsbar skada.
 • 5. Aktsamhetskrav

  Det försäkrade objektet ska handhas så att skada undvikes. Exempelvis får objektet inte lämnas olåst utan uppsikt på allmän plats eller användas i miljö där det finns en uppenbar risk för skada. Medföljande bruks- /installationsanvisningar eller liknande ska följas. För att ersättning ska utgå vid stöld ska barnvagnen vara låst med ett SSF certifierat lås. Om aktsamhetskravet inte uppfyllts kan detta medföra minskad eller utebliven ersättning.
 • 6. Anmälan av skada

  Vid skada ska anmälan göras så snart som möjligt efter att försäkringstagaren fått kännedom om skadan. Anmälan görs till återförsäljaren där försäkrad produkt inköpts eller till Solid. Vid anspråk på ersättning ska försäkringstagaren tillhandahålla Solid de handlingar Solid vid varje tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning.
 • 7. Ersättning

  Vid ersättningsbar skada ersätter Solid reparationskostnad upp till produktens återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt upp till ursprungligt inköpspris. Om reparation ej kan utföras till sådan kostnad kan istället objekt med motsvarande prestanda lämnas som ersättning (s.k. totalskada). Solid har rätt att avgöra om skadat objekt ska repareras eller ersättas med ett motsvarande objekt, samt att utse motsvarande objekt. Kontantersättning utgår inte. För det fall ersättning lämnas med en ersättningsprodukt vid totalskada gäller försäkringen för ersättningsprodukten och löper vidare på oförändrade villkor.

  Merkostnader som uppkommer genom att annan verkstad anlitas än den som Solid eller återförsäljaren anvisat ersätts inte. Utförs reparation på skadad produkt utan att skadan anmälts enligt ovan eller anlitas annan verkstad än den som Solid eller återförsäljaren anvisat kan ersättningen kan eventuell ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter endast transportkostnader som uppkommer om av Solid eller återförsäljaren anvisad verkstad måste skicka försäkrat objekt till generalagents verkstad eller annan verkstad anvisad av generalagenten. Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök.
 • 8. Självrisker m.m.

  Självrisken är 200 kr vid skada. Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej. Vid totalskada utgår således ersättning med en produkt vars prestanda, fabrikat och modell motsvarar det försäkrade objektet. Solid ombesörjer beställning från återförsäljaren.
 • 9. Allmänna bestämmelser

  Om försäkringstagaren eller någon annan som begär ersättning efter en skada uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning kan den ersättning som annars skulle ha utgått reduceras eller utebli.

  Om ersättning utbetalts på felaktiga grunder, är försäkringstagaren återbetalningsskyldig till Solid. Underlåtenhet att informera om ändrade förhållande som innebär eller som kan komma att innebära förändring i rätten till ersättning, kan medföra uppsägning av försäkringsavtalet.
 • 10. Preskription

  Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker talan vid domstol mot försäkringsgivaren inom tre år från det att han fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom tio år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den ersättningsberättigande framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som angetts ovan har han alltid sex månader på sig att väcka talan vid domstol mot försäkringsgivaren sedan försäkringsgivaren tagit slutlig ställning till ersättningen.
 • 11. Force Majeure

  Försäkringen gäller inte vid skada som har samband med atomkärnreaktion eller krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit makten eller förstörelse genom myndighets ingripande. Försäkringen gäller inte heller vid skada till följd av myndighets agerande.
 • 12. Vid dubbelförsäkring

  Är det objekt som denna försäkring omfattar även försäkrat genom annan försäkring i vilken förbehåll vid dubbelförsäkring finns inskrivet, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Försäkringstagaren kan vända sig till vilket av försäkringsbolagen han vill för att få ut ersättning för sin skada. Dock kan inte högre ersättning utgå sammanlagt än som svarar mot skadan.
 • 13. Personuppgiftslagen (PUL)

  Solid behandlar kundens personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Kunden medger att Solid får behandla, tillföra och uppdatera sina kunddatabaser med sådana personuppgifter som utgör en förutsättning för effektiv och god kund- och registervård, såsom t ex korrekta namn- och adressuppgifter för såväl post- som telekommunikation och epost. Ansvarig för personuppgifterna är Solid Försäkringsaktiebolag org. nr 516401-8482. Uppgifterna kommer att användas för att fullgöra Solids åtaganden gentemot kunden, upprätta försäkringsstatistik, för produktutveckling samt för marknadsföring. Uppgifter om kunden kan komma att lämnas ut till Solids ombud och övriga seriösa samarbetspartners för marknadsföringsåtgärder. Enligt lag kan Solid bli tvungen att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Kunden har rätt att motsätta sig att hans eller hennes uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid Solid åtar sig att införa en s.k. reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till kundtjänst på telefon 0771-113 113 eller till kunder@solidab.se. Kunden äger rätt att på egen begäran en gång om året kostnadsfritt ta del av de personuppgifter avseende honom eller henne som finns registrerade hos Solid. Sådan begäran skickas skriftligen till Solid på nedanstående adress. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det Solid att vidta rättelseåtgärder.
 • 14. Uppsägning av försäkring samt ångerrätt

  Under den obligatoriska försäkringsperioden (de 3 första månaderna), kan du genom muntlig eller skriftlig anmälan avstå från försäkringen. Uppsägningen får verkan dagen efter den dag då den mottogs av Solid.

  Försäkringstagaren har 30 dagars ångerrätt för förlängd försäkring. För att utnyttja ångerrätten kontakta Solid. Försäkringen sägs då upp från den dag förlängningen skulle träda ikraft. Inbetald försäkringspremie återbetalas enligt reglerna i Försäkringsavtalslagen.
 • 15. Ändringar

  Solid har rätt att ändra försäkringsvillkorna vid utgången av en försäkringsperiod. Ändringar ska meddelas skriftligen till försäkringstagaren minst en månad innan den nya försäkringsperioden.
 • 16. Gällande lag

  För denna försäkring gäller bestämmelserna i Försäkringsavtalslagen (2005:104)
 • 17. Överklagan

  Om försäkringstagaren av någon anledning inte är nöjd med hantering av ett försäkringsärende, ska i första hand försäkringsbolagets huvudkontor kontaktas, adress:
  Solid Försäkrings AB
  Box 22068
  250 22 Helsingborg


  Är försäkringstagaren fortfarande inte nöjd, finns möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor kan inhämtas av Konsumenternas försäkringsbyrå.
 • 18. Försäkringsgivare

  Solid Försäkrings AB
  Box 22068
  250 22 Helsingborg
  Kundtjänst: 0771-113 113
  E-post: kunder@solidab.se
  Hemsida: www.solidab.se
×
Storleksguide
×
Storleksguide
×

Den mest hjälpsamma recensionen

  • 5/ 5
  0 personer tyckte att den här recensionen var hjälpsam
  Verifierad Lekmer-kund

  Super!

  av

  Jätte nöjd! Den är enkel och skön att använda för både barn o vuxen. :)

  Stötande recension? Rapportera!

Skriv din egen recension om produkten.

Om Baby K'tan

Hos oss på Lekmer.se hittar du bärsjalar från Baby K'tan. Dessa bärsjalar är innovativa och mjuka bärselar i bomull som är den perfekta mixen av sele och sjal, vilket ger dig både selen och sjalens fördelar. Baby K'tan är redo att användas när som helst och gör det enkelt att bekvämt bära spädbarn och småbarn (från födseln till 3 år) i flera olika positioner.

Godkänn villkoren för att lägga Stokke Tripp Trapp i din varukorg.
×