Lekmer logo

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.lekmer.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Lekmer AB organisationsnummer 556698-8035 (”Lekmer”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Lekmer framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

Lekmer är certifierat av Trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Lekmer accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Lekmer förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Lekmer reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på Webbplatsen exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Lekmer har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Lekmer naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Lekmer fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. Lekmer ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av Lekmer eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken firmanamn produktnamn bilder och grafik design layout samt information om varor tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Lekmer.

2. Avtal och Beställning

För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Lekmers Integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Lekmer bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Lekmer per e-post. Lekmer uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Lekmers kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Lekmer. Om beställningen återkallas så kommer Lekmer att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Lekmers behandling av personuppgifter finns i Lekmers Integritetspolicy.

4. Priser avgifter och betalning

Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter som anges separat.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen här. Lekmer har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Lekmer. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Lekmer eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Lekmer förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

Lekmer kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Lekmer i samband med kampanjen. Lekmer förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Lekmer skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Lekmers leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen.. Vid leveransförsening meddelar Lekmer dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Lekmer rätt att debitera Kunden en avgift på 300 SEK.

7. Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Lekmer detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder kosmetiska produkter badkläder hårtorkar och liknande produkter rakapparater eltandborstar vågar värmedynor och fotbad);
(c) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
(d) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram applikationer spel musik videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Lekmer på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Lekmer. Varan ska skickas väl emballerad i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Lekmer enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen du finner dessa här.

Ibland kan Lekmer erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Lekmer tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Lekmer erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Lekmer rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Lekmer betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum Lekmer tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Lekmer får dock vänta med återbetalningen tills Lekmer tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har skickats tillbaka t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Garanti och reklamation

Vissa av Lekmers varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende såsom ombyggnation uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Lekmer så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

Lekmer står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Lekmer att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Lekmer strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Lekmer mottagit reklamationen men det kan ta längre tid beroende på varans art. Lekmer förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Lekmer riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9. Länkar

Lekmer kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Lekmers kontroll och webbplatser utanför Lekmers kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Lekmer försöker säkerställa att Lekmer enbart länkar till webbplatser som delar Lekmers personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Lekmer inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

10. Force Majeure

Lekmer ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Lekmer inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt krig eldsvåda blixtnedslag terroristattack ändrad myndighetsbestämmelse tekniska problem fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Lekmer Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Lekmer rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av Villkoren

Lekmer förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen) alternativt 30 dagar efter att Lekmer har informerat Kunden om ändringarna. Lekmer rekommenderar dock att Kunden håller sig uppda-terad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

12. Ogiltighet

Om kompetent domstol myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

13. Tillämplig lag och tvist

13.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Lekmers kundtjänst.

13.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Lekmers kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Lekmers beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

13.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 13.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Betalning

Lekmer erbjuder betalningar med kort faktura samt delbetalning. För att handla mot faktura måste du vara över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar och/eller tidigare obetalda krav från Qliro som ansvarar för Lekmers fakturering. Om du väljer betalsätt faktura konto eller delbetalning kan vi inte ändra din leveransadress i efterhand.

Kortbetalning - 0 kr

Vi accepterar för närvarande VISA och MasterCard. Det tillkommer inte någon kortavgift. Vi accepterar endast kort som är utfärdade i Sverige. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner DIBS för att garantera snabb och säker betalning.

Så här går det till:

 • Välj kreditkort som betalningsmetod i kassan. Du länkas nu till DIBS säkra betalningsserver.
 • Välj typ av kreditkort ange kortnummer giltighetsdatum kortets säkerhetskod (CVC/ CVV) samt namn på kortinnehavaren. Vänligen observera att vid användande av e-kort bör du ange minst två månaders giltighetstid.
 • En kontroll genomförs så kortuppgifterna stämmer samt att det finns täckning för köpet.
 • Köpsumman reserveras först på ditt konto.
 • När varorna skickas dras pengarna från ditt konto och den reserverade summan överförs via DIBS till Lekmer.
 • DIBS som hanterar kortuppgifterna uppfyller kraven för PCI-DSS.

Betalningsalternativ i samarbete med Qliro

När du väljer att betala ditt köp med något av följande betalalternativ accepterar du att Qliro behandlar dina personuppgifter. Se Qliros integritetspolicy för en närmare beskrivning av Qliros personuppgiftsbehandling.

Qliro faktura
Handla nu – betala efter leverans!

Om du inte vill betala direkt med kort eller direktbetalning via Internetbank kan du välja faktura som betalningssätt. Vid fakturaköp förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning genom Qliro AB. Den påverkar dock INTE din kreditvärdighet. Insamling och behandling av dina personuppgifter samt kreditupplysning är nödvändig för att vi ska kunna behandla ditt önskemål om kredit.

Fakturor från privatpersoner betalas inom 14 dagar och företagsfakturor inom 30 dagar räknat från den dag som beställningen skickas från vårt lager. Fakturan dateras och skickas per mail och ska betalas via bankgiro.

För mer information om Qliro faktura och fullständiga villkor klicka här.

Qliro konto och Qliro delbetalning

När du väljer att betala ditt köp med något av följande betalalternativ accepterar du att Qliro behandlar dina personuppgifter. Se Qliros integritetspolicy för en närmare beskrivning av Qliros personuppgiftsbehandling.

Du kan ha ett eller flera pågående delbetalningsköp och Qliro AB sammanställer dem på en månadsfaktura som skickas till dig. Du kan när som helst under delbetalningstiden betala hela din kvarvarande skuld.

Följande alternativ finns för delbetalning
Betalsätt 3 mån 6 mån 12 mån 36 mån Konto
Startavgift 95 SEK 195 SEK 295 SEK 395 SEK 0 SEK
Aviavgift 29 SEK 29 SEK 29 SEK 29 SEK 29 SEK
Årsränta 0 % 0 % 0 % 9 95 % 19 90 %
Exempel vid ett köp om 10 000 SEK
Effektiv ränta 11,45% 13,29% 12,31% 20,18% 29,38%
Att betala per månad 3 394 SEK 1 728 SEK 887 SEK 364 SEK 955 SEK
Total kostnad 10 182 SEK 10 369 SEK 10 643 SEK 13 109 SEK 11 466 SEK

Fullständiga villkor

Qliros fullständiga villkor för konto och delbetalning hittar du här.

Se också Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation.

Värdecheckar rabattkoder och presentkort

Om värdechecken rabattkoden eller presentkortet är förknippat med ett villkor exempelvis att du ska handla för ett minimibelopp eller ur vissa produktkategorier för att värdechecken rabattkoden eller presentkortet ska gälla måste villkoret uppfyllas. Ogiltiga ordrar makuleras i efterhand.

Värdecheckar rabattkoder och presentkort kan ej kombineras och gäller ej på eventuella frakt- eller fakturaavgifter. Vi förbehåller oss rätten att makulera ordrar där villkor förknippade med rabattkoden/värdechecken ej är uppfyllda eller om en person eller hushåll använder flera rabattkoder.

Vid utnyttjande av ångerrätt reklamation eller öppet köp kan du aldrig få tillbaka ett högre värde än vad du har betalat för produkten. Om du handlat flera produkter med en värdecheck rabattkod eller presentkort som ger rabatt exempelvis 100 kr fördelas rabatten relativt produktens värde mellan samtliga varor. Vid utnyttjande av ångerrätt reklamation eller öppet köp på den specifika produkten får du tillbaka produktens värde efter avdragen rabatt.

Ett exempel:

 1. Du handlar fyra produkter för 125 kr/styck till ett totalt värde av 500 kr.
 2. Du erhåller 100 kr rabatt med en rabattkod. Rabatten fördelas mellan produkterna 25 kr/produkt.
 3. Du betalar totalt 400 kr + eventuella frakt- och fakturaavgifter.
 4. Du ångrar ett köp på en av varorna och får tillbaka 125 kr - 25 kr dvs. totalt 100 kr.

Realisations- och kampanjvaror

Priser på realisationsvaror (rea-varor) och kampanjvaror är gällande till utsatt sista datum. Då inget sista datum för realisation eller kampanj är utsatt gäller respektive erbjudande tills varan är slut på Lekmers lager.

Kampanjer liknande ”3 för 2” gäller endast en gång per köp (gäller ej ”6 för 4” eller ”9 för 6” osv).

Personuppgifter

Lekmer värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Lekmers målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Lekmer samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Lekmer AB (”Lekmer”/”vi”) 556698-8035 Box 195 25 SE-104 32 Stockholm telefonnummer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies. De personuppgifter som Lekmer behandlar är ditt personnummer namn kön e-postadress köp- betal- och orderhistorik betal- och kreditkortsnummer leveransadress IP-adress och telefonnummer.

Lekmer använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling delning och användning av data här.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifikation direktmarknadsföring kundundersökningar nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Webbplatsen betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter bl.a. ditt personnummer överförs till andra bolag inom Lekmers koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register både inom och utom EU samt att dina personuppgifter överförs till och behandlas av andra bolag inom Lekmers koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Lekmer iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Lekmer verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Lekmer använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Lekmer sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Lekmers åtaganden gentemot dig t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Webbplatsen. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Lekmer vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Lekmer förändras t.ex. om du ändrar din e-postadress namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto vänligen lämna Lekmer korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: Lekmer. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Lekmer inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy

Lekmer förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.

Cookies

På Lekmers webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies:

 1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Lekmer använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål val och intressen kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg kunna hantera ditt köp säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp. Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Lekmer så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

Genom att godkänna Lekmers allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Lekmers webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Lekmers webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Frakt

Fraktkostnaden är 49 kronor inom Sverige. Fraktfri order gäller vid varuvärde från 1 000 kronor inkluderat eventuella värdecheckar rabattkoder eller presentkort. Frakt för företagspaket kostar 299 kronor inom Sverige oavsett ordervärde.

Leverans

Vi levererar endast till Sverige. Om du beställer till en adress utanför Sverige förbehåller vi oss rätten till att makulera din order. Leveranstiden är normalt 1-3 arbetsdagar inom Sverige. Vid stora kampanjer och inför/efter stora allmänna helgdagar kan leveranstiden vara upp till 5 arbetsdagar. Varor som inte finns i lager går normalt sätt inte att beställa.

Samtliga leveranser sker efter avisering. Vid utlämning/leverans av produkterna ska du alltid uppvisa legitimation. Endast personen med namnet på paketet får hämta ut det hos postombudet/postkontoret.

Paketet ska hämtas inom 14 dagar för att förhindra att det går i retur. Om du inte hämtar ut ditt paket debiteras du en avgift på 300 kr för outlöst paket.

Leveransalternativ

PostNord varubrev

Varubrevet levereras direkt till din postlåda och i de fall försändelsen är för stor för att rymmas i postlådan får du ett aviseringsmeddelande. Du hämtar då varan på ditt närmaste utlämningsställe.

PostNord MyPack Collect – Levereras till utlämningsställe

Försändelsen anländer till ditt närmaste postombud t.ex. en närliggande livsmedelsbutik och du får ett aviseringsmeddelande med information om var du kan hämta ditt paket. Paketet ska hämtas inom 14 dagar för att förhindra att det går i retur.

OBS! Produkter som skickas från ett externt lager levereras enligt information på produktsidorna. Skrymmande produkter samt produkter som väger över 20 kg skickas med DHL hemleverans under kontorstid.

PostNord - Hemleverans Dagtid (9-17)

Paketet lämnas alltid utanför din ytterdörr oavsett om det finns ett förråd eller liknande i eller utanför fastigheten. Paketet lämnas aldrig på annan plats i porten eller på tomten. PostNords bud knackar ej på eller ringer till din telefon när paketet lämnas av.

Ditt paket är försäkrat under transporten med PostNord fram till att leverans har skett. Vi har efter att budet lämnat ditt paket ej längre ansvar och därmed inte möjlighet att kompensera för paket som eventuellt kommer bort efter att det lämnats av.

Fraktkostnaden för hemleverans är 299 kr oavsett ordervärde.

Fyll alltid i eventuell portkod eller porttelefonnummer när du kommer till kassan. OBS! Om porttelefonnumret är detsamma som ditt mobilnummer måste det ändå anges under "Portkod" vid beställning.

Paket som ej kan levereras på grund av att eventuell portkod/porttelefonnummer saknas i beställningen eller om du inte svarar i porttelefonen när PostNords bud ringer skickas tillbaka till oss. En returfrakt på 79 kr tillkommer som du som kund står för.

Budbee - Hemleverans Kvällstid (17-22)

Hemleverans kvällstid går endast att välja inom Stockholm, Göteborg samt Malmö och levereras vardagar kl 17.00-22.00. Paketet lämnas vid er dörr om ni ej är hemma, alternativt sker en bokning av ny leveranstid. Inför leveransen får ni en SMS-avisering med möjlighet att följa leveransen på karta i mobil/dator och chatta direkt med leveranssupport.

OBS! Produkter som skickas från ett externt lager levereras enligt information på produktsidorna. Skrymmande produkter samt produkter som väger över 20 kg skickas med DHL hemleverans under kontorstid.

DHL stycke & pall

Används vid större och tyngre gods. Leverans sker till dörr/port helgfri vardag mellan kl 07:00-17:00 inbärning ingår ej. DHL kontaktar dig för att boka utkörning och leverans sker inom ett tvåtimmarsintervall. OBS! Du som mottagare kan inte bestämma leveransintervall då det styrs av DHLs fasta rutter på din ort.

Om produkten är skadad vid leveranstillfället ska detta anmälas inom 2 dagar till Lekmers kundtjänst för att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör. Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.

Om skadan är synlig är det enklast att du anmäler detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Be transportören göra en notering om skadan på din kopia av fraktsedeln. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.

Tidningsprenumerationer

Tidningsprenumerationer levereras fraktfritt direkt hem till din brevlåda. Prenumerationen startar 2-8 veckor efter din beställning och skickas direkt från utgivande förlag. Om tidningsprenumerationen ska skickas som gåva till en annan adress väljer du kortbetalning i kassan.

Fellevererad eller saknad vara

Om du saknar en vara eller har fått fel vara levererad ska du anmäla det till Lekmers kundtjänst inom 5 dagar från dagen du mottagit ditt paket. Meddela vilken vara som saknas eller vad som har blivit fellevererat till Lekmers kundtjänst så hjälper vi dig.

Skadad vara

Du som kund ansvarar för att packa upp och kontrollera att produkterna i ditt paket är felfria inom 3 dagar från att du har mottagit dem.

Om paketet har blivit skadat vid leveransen ska du anmäla skadan direkt till ditt Postombud när du hämtar ut ditt paket eller till transportfirman som levererar ditt paket. Skicka in din felanmälan inom 3 dagar till Lekmers kundtjänst så hjälper vi dig.

Vad är cookies?

På Lekmers webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies:

 1. en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 2. en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Lekmer använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål val och intressen kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg kunna hantera ditt köp säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Lekmer så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

Genom att godkänna Lekmers allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Lekmers webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Lekmers webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Vår webbplats fungerar även om du bara tillåter sessionscookies. Du kan fortfarande se alla produkter och läsa all information. Men om du väljer att inte heller tillåta sessionscookies från vår webbplats kommer du inte att kunna lägga någon vara i kundvagnen eller göra en beställning.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Ångerrätt

Som kund har du alltid ångerrätt i 14 dagar enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Detta innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Lekmer detta inom 14 dagar från det att du eller ett ombud till dig tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Lekmer om att du utnyttjat din ångerrätt. Produkten ska returneras väl emballerad i fint skick och i originalkartong.

Om du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion och detta lett till att varan som returneras är mindre värd har Lekmer rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningen bedöms från fall till fall.

Ångerrätt eller bytesrätt gäller inte för bilbarnstolar, babyskydd, bältesstolar, bilkuddar, hjälmar och cykelsitsar om kartongen/förpackningen är öppnad. Dolda skador på dessa typer av produkter kan medföra att produkten inte uppfyller de förväntade säkerhetskraven därför kan ett byte eller en retur endast göras om förpackningen är obruten.

Ångerrätt eller bytesrätt gäller inte för varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl exempelvis underkläder, badkläder, kosmetiska produkter och amningsinlägg.

För mer information om din ångerrätt se våra allmänna villkor som du hittar här.

Retur

Alla varor som skickas tillbaka ska vara inslagna och väl paketerade. Returnera alla artiklar med originalförpackning och ev. märkestags och paketera varan så att varans originalförpackning inte skadas. Du får inte tejpa eller klistra något direkt på produktens originalförpackning.

Såhär hanterar du enklast din retur:

 1. Fyll i retursedeln med varans artikelnummer, benämning, antal, returkod och eventuella anmärkningar för de produkter som du väljer att returnera.
 2. Lägg retursedeln i paketet.
 3. Tejpa igen paketet och förpacka det noggrant.
 4. Lämna in paketet på ett av PostNords ombud.

Retur med Lekmers returetikett kostar 79 kr oavsett vara. Om du vill bekosta returkostnaden själv vänligen meddela det till Lekmers kundtjänst så att du inte debiteras någon extra returkostnad.

OBS! Det är du som kund som har det ekonomiska ansvaret för att din retur kommer in till oss. Notera kolli-ID på paketet som du sänder i retur till oss och be om kvitto.

Byte

Vi har alltid fri returfrakt vid byte av barnkläder, barnskor, UV-kläder och mamma/gravidkläder. I dagsläget har vi ingen möjlighet att erbjuda kunder fri returfrakt vid byten av andra produkter. Kläder/skor kan endast bytas mot kläder/skor.

Gör såhär:

 1. Lägg en ny order på hemsidan och skriv ditt nya ordernummer på angiven plats på retursedeln. Du betalar som vanligt för din bytesvara i kassan inklusive frakt (49 SEK) och eventuell fakturakostnad. Om du upptäcker att varan som du vill byta till har gått upp i pris ber vi dig att lägga ordern och därefter kontakta kundtjänst så kommer vi att korrigera priset åt dig.
 2. Fyll i retursedeln med artikelnummer benämning antal och returkod för varje produkt som du vill byta.
 3. Lägg retursedeln i paketet.
 4. Tejpa igen paketet och förpacka det noggrant.
 5. Lämna in paketet på ett av PostNords ombud.

OBS! Det är du som kund som har det ekonomiska ansvaret för att din retur kommer in till oss. Notera kolli-ID på paketet som du sänder i retur till oss och be om kvitto.

Alla varor som skickas tillbaka ska vara inslagna och väl paketerade. Returnera alla artiklar med originalförpackning och ev. märkestags och paketera varan så att varans originalförpackning inte skadas. Du får inte tejpa eller klistra något direkt på produktens originalförpackning.

Reklamation

Vänligen kontakta vår kundtjänst om du vill reklamera en vara. Observera att din reklamation måste godkännas av vår returavdelning för att dina pengar ska återbetalas. Om det visar sig att felet har orsakats av en annan anledning än given, t.ex. slitage, kommer reklamationen inte att godkännas. Vår returavdelning kommer då att kontakta dig.

Vänligen läs instruktionerna nedan om reklamationen gäller Kurio.

Kurio

Reklamation av Kurio görs direkt till Kurios support som har öppet vardagar kl. 09:00-17:00. Du når dem på +46 0 774218876 eller via hemsidan www.kurioworld.com. Produkten ska inte skickas till Lekmer innan Kurio har försökt lösa problemet. Kurio hjälper till med teknisk support direkt så att du kan få hjälp med problemet omgående.

365 dagars öppet köp

Som kund hos Lekmer har ni 365 dagars öppet köp på produkter med obruten förpackning i originalskick. Om produkten inte har en särskild förpackning utan levererades lös i ett paket ska samtliga märken klisterlappar etiketter etc. sitta kvar på produkten. Produkten ska returneras i helt oförändrat skick och får inte vara använd.

365 dagars öppet köp gäller inte på säkerhetsprodukter som kan mista sin funktion utan synliga skador eller produkter som har ett begränsat hållbarhetsdatum eller som klassas som hygienprodukter. Produkter som levereras från externt lager är också undantagna från 365 dagars öppet köp.

Förlossningsgaranti

Lekmer har förlossningsgaranti på alla babyprodukter. Garantin innebär att ni har rätt att returnera produkterna om graviditeten eller förlossningen inte skulle gå bra och gäller upp till 2 veckor efter förlossningsdatum. Vid tillämpande av förlossningsgarantin ska produkterna vara oanvända och ni ska kunna visa ett läkarintyg. Produkterna ska returneras i originalförpackningar.

Fellevererad eller saknad vara

Om du saknar en vara eller har fått fel vara levererad ska du anmäla det till Lekmers kundtjänst inom 5 dagar från dagen du mottagit ditt paket. Meddela vilken vara som saknas eller vad som har blivit fellevererat till Lekmers kundtjänst så hjälper vi dig.

Skadad vara

Du som kund ansvarar för att packa upp och kontrollera att produkterna i ditt paket är felfria inom 3 dagar från att du har mottagit dem.

Om paketet har blivit skadat vid leveransen ska du anmäla skadan direkt till ditt Postombud när du hämtar ut ditt paket eller till transportfirman som levererar ditt paket. Skicka in din felanmälan inom 3 dagar till Lekmers kundtjänst så hjälper vi dig.

Lekmers butik i Infra City är stängd. Vi hänvisar till Lekmers butik i Barkarby som även har en outletavdelning. Vid frågor vänligen kontakta Lekmers kundtjänst.

Välkommen till Stockholms största barn- och babybutik

15 minuter från Stockholm, i Barkarby handelsområde, hittar du Stockholms största barn- och babybutik med allt till alla ungar. 1200 kvadratmeter med leksaker, barnkläder, mammakläder, babyprodukter, bilbarnstolar, barnvagnar och inredning till barnrummet.

I butiken finns specialister på barnprodukter och barnsäkerhet. Här finns det även en stor outlet i butiken där du kan hitta massor av fynd från alla olika kategorier.

Butiken är helt kontantlös. Vi erbjuder istället faktura- och kortbetalning, precis som här på Lekmer.se. På så vis skapas en tryggare miljö för butikspersonalen och dig som kund.

Varmt välkommen till vår butik i Barkarby!


Adress

Enköpingsvägen 33 C
177 38 Järfälla

Öppettider

Måndag - Fredag11-19
Lördag10-17
Söndag11-17

17/1210-18
18/1211-18
19-23/1211-20

24/12Stängt
25/12Stängt
26/1211-18
27-30/1211-19
31/12Stängt
1/1Stängt
6/111-17

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med vår kundtjänst? Då kan du nå oss genom de nedanstående alternativen.
Du kan även läsa våra vanligaste frågor och svar här.

Mejla oss

Du kan nå vår kundtjänst genom att mejla oss på customerservice-se@lekmer.se.
Du kan även använda dig av kontaktformuläret här.

Chatta med oss

Har du frågor medan du shoppar? Kika efter knappen "Chatta" längst ner till vänster för att chatta med oss.

Våra öppettider i chatten är följande:
Måndag: 13.00 - 17.00
Tis-Fre: 09.30 - 11.30 samt 13.30 - 15.30

Sociala Medier

Visste du att vi finns på Facebook och Instagram? Klicka på ikonerna nedan för att komma till våra sidor.

Lekmer – leksaksbutiken på nätet

Lekmer är en komplett barnaffär på internet. Här kan du enkelt beställa och få hem alla produkter som kan tänkas behövas i en barnfamilj – från babyprodukter till barnrumsinredning via barnkläder och leksaker. Dessutom hittar du ett stort utbud av barnvagnar bilbarnstolar och allt annat som barn och föräldrar kan tänkas behöva under barnens uppväxtår.

Lekmer är leksaksbutiken på nätet. Lekmer värdesätter hög tillgänglighet snabba leveranser god service och trygga säkra populära barnprodukter

Lekmer har ambitionen att bli den marknadsledande aktören i Norden för försäljning av leksaker på nätet. Lekmer har sitt säte i Stockholm med lager i Arlandastad. Lekmer grundades i januari 2006 och ägs idag av Qliro Group.


Lekmer – en del av Qliro Group

Qliro Group är en ledande e-­handelskoncern i Norden. Sedan Qliro Group startades 1999 genom lanseringen av CDON.COM har koncernen vuxit kraftigt genom breddning av produktsortimentet och lansering av nya internetbutiker i kombination med förvärv. Idag driver Qliro Group välkända online-­varumärken inom underhållning mode och sport/hälsa. För mer information om Qliro Group presskontakt och karriärmöjligheter inom koncernen vänligen besök:

CDON.COM
Nelly.com
Gymgrossisten.com
Bodystore.com
Members.com
Qliro.com

Lekmer AB
c/o Qliro Group AB
Box 195 25
104 32 Stockholm

Org.nr. 556698-8035
Kundtjänst

Besöksadress
Lekmer AB
Sveavägen 151
113 46 Stockholm

VD
Oscar Tjärnberg

Inköpschef
Sara Jägborn

Inköp: Leksaker
Lars Lindblad

Inköp: Barn & baby
Ulrika Magnusson

Inköp: Barnkläder
Erika Lindahl

Inköp: Barnrum
Sandra Ivarsson

Marknadsföring
Martin Heijkenskjöld

Teknik
Patric Palmefjord